Loading

Масови профилактики на електроснабдяването планират от ЧЕЗ

На 01.11.2010 г. /8.00 - 16.00 часа/ - с. Долна Диканя - селото

На 02.11.2010 г. /8.00 - 16.00 часа/ - с. Долна Диканя - селото

На 02.11.2010 г. /9.00 - 15.30 часа/ - с. Горна Диканя

На 02.11.2010 г. /9.00 - 10.00 часа/ - гр. Радомир-ул. Ал. Ботев

На 02.11.2010 г. /10.30 - 12.00 часа/ - гр. Радомир-ул. Иван Вазов

На 02.11.2010 г. /13.00 - 16.00 часа/ - с. Долни Раковец

На 03.11.2010 г. /8:00-16:00 часа/ - с. Долна Диканя - селото

На 03.11.2010 г. /9.00 - 15.30 часа/ - с. Поцърненци

На 03.11.2010 г. /9.00 - 10.00 часа/ - с. Долни Раковец

На 03.11.2010 г. /11.00 - 12.00 часа/ - с. Друган

На 03.11.2010 г. /13.00 - 14.00 часа/ - с. Долна Диканя-мах. Гусева

На 03.11.2010 г. /15.00 - 16.00 часа/ - с. Горна Диканя

На 04.11.2010 г. /9.30 - 15.30 часа/ - с. Дрен-Ханче"Бялата чешма"; Помпена станция с. Дрен; База "Маврово"

На 04.11.2010 г. /9.30 - 10.00 часа и 15:00-15:30 часа/ - с. Студена; Хижа Върбица; Кариери-Студена; Асфалтова база-СК 13; Асфалтова база Хемус; Кариери ФЗС; Кариери ГУСВ;СК 13 Пътстрой; с. Старо село, с. Долна Диканя, с. Горна Диканя, с. Дрен, с. Гълъбник, с. Чуковец, база "Маврово", Дренско ханче, "Светла" Долна Диканя, бензиностанция Старо село, Помпи Гълъбник, SOS Детско селище Дрен

На 04.11.2010 г. /8.00 - 16.00 часа/ - с. Долна Диканя - селото

На 04.11.2010 г. /9.00 - 10.00 часа/ - с. Горна Диканя

На 04.11.2010 г. /11.00 - 16.00 часа/ - с. Дрен

На 05.11.2010 г. /8.00 - 16.00 часа/ - с. Долна Диканя - селото

На 05.11.2010 г. /13.00 - 16.00 часа/ - с. Дрен-м-ла Джамалица