Loading

Отново уведомяване от ЧЕЗ

Ето и разписанието за планираните смущения в региона по часове и населени места:

На 04-08.10.2010 г. /08.00-16.00 ч./ - с. Долна Диканя - селото.

На 04.10.2010 г. /10.30-12.00 ч./ - с. Друган.

На 04.10.2010 г. /13.00-16.30 ч./ - с. Стефаново.

На 05.10.2010 г. /09.00-10.00 ч./ - гр. Радомир - кв. Бащевица.

На 05.10.2010 г. /10.00-11.00 ч./ - с. Владимир.

На 05.10.2010 г. /13.00-14.30 ч./ - с. Кондофрей.

На 05.10.2010 г. /15.00-16.30 ч./ - с. Чуковец.

На 06.10.2010 г. /09.00-11.30 ч./ - с. Борнарево.

На 06.10.2010 г. /13.00-16.00 ч./ - с. Кленовик.

На 06.10.2010 г. /09.00-11.00 ч./ - с. Долни Раковец, с. Кондофрей.

На 06.10.2010 г. /09.00-09.30; 11.00-11.30 ч./ - гр. Радомир, кв. „Върба", с. Стефаново, с. Червена могила, с. Друган, с. Владимир.

На 07.10.2010 г. /13.00-15.00 ч./ - с. Долна Диканя, с. Горна Диканя.

На 07.10.2010 г. /13.00-13.30; 15.00-15.30 ч./ - с. Студена, Хижа „Върбица", Кариери - Студена, Асф. бази - „СК 13" и „Хемус", Кариери Студена, „ФЗС", „ГУСВ"; СК 13 Пътстрой; с. Старо село, с. Долна Диканя, с. Горна Диканя, с. Дрен, с. Гълъбник, с. Чуковец, база „Маврово", Дренско ханче, "Светла" Д. Диканя, бенз-я Старо село, Помпи Гълъбник, SOS Детско селище Дрен.

На 08.10.2010 г. /09.00-10.00 ч./ - с. Байкалско.

На 08.10.2010 г. /11.00-13.00 ч./ - с. Дебели лаг.