Loading

Проблеми с токозахранването в Дрен и Долна диканя

На 23.09.2010 г. /08.00-16.00 ч./ - с. Долна Диканя - селото, с. Дрен.
На 24.09.2010 г. /08.00-16.00 ч./ - с. Долна Диканя - селото.