Loading

Планирания спирания и прекъсвания на тока в Радомирско

Община Радомир
За периода 13-17.09.2010 г. /08.00-16.00 ч./ - с. Долна Диканя - селото.
На 13.09.2010 г. /13.00-16.00 ч./ - гр. Радомир - улиците „Училищна", "Раковска", "Люлякова" бл. 34, "Люлякова" бл. 3, "Дупнишка", "Дупнишка" бл. 3, "Люлякова" № 17 бл. 11, РПУ Радомир, "Родопи", "Братя Миленкови" до ул. "Милин камък"; "Фамилия Никола" ООД; "Люлякова" до "Раковска"; "Люлякова" бл. 5; "Радони" ЕООД; "Рилска" до "Раковска; клуб "Плаза".
На 13.09.2010 г. /13.00-13.30; 16.00-16.30 ч./ - гр. Радомир - ж. к. "Арката", ж. к. "Гърляница", ж. к. "Младост", Данъчна служба, Районен съд, Районна прокуратура, „Лукойл" - бензиностанция; „Пени Маркет; ОУ "Любословие"; ОУ "Арх. Зиновий"; БТК; Български пощи; улиците "Училищна", "Раковска", "Добруджа"; "Марица"; "Ал. Константинов"; "Люлякова" бл. 3; "Дупнишка"; "Дупнишка" бл. 3; "Люлякова" № 17 бл. 11; "Родопи"; "Братя Миленкови" до "Милин камък"; "Земеделска", "Арх. Зиновий", "Патр. Евтимий", "К. Пчелински", "Шипка", "Голобръдска", "Рилска", "Левски", "Ст. планина", "Ст. Караджа", "Х. Димитър", "Раковска", "Ан. Николов", "Хан Аспарух", каре между "Ан. Кънчев", "Др. Цанков", "Милан Грънчаров"; каре между "М. Грънчаров", "Кракра", "Голобръдска", "Осогово", "Хр. Ботев", "Ан. Николов", "Струма", "Вапцаров", "Пчелинци", "Хайдут Дамшо", "Г. Радомир", "Ивайло", "Широки дол", „Раковска", "Добруджа", "Марица", "Ал. Константинов", "Люлякова" бл. 3, "Дупнишка", "Дупнишка" бл. 3, "Люлякова" № 17 бл. 11, РПУ на МВР Радомир, "Родопи"; "Братя Миленкови" до "Милин камък".
На 13.09.2010 г. /11.00-12.30 ч./ - гр. Радомир - ул. „Ал. Стамболийски".
На 13.09.2010 г. /13.30-14.30 ч./ - гр. Радомир - кв. „Върба" - кв. 52.
На 13.09.2010 г. /15.00-16.30 ч./ - гр. Радомир - кв. „Върба" - кв. 52.
На 14.09.2010 г. /09.00-12.30 ч./- с. Горна Диканя - махала Червилото, махала Клисурата, Сръндева махала, Гълъбова махала, Шипочка махала.