Loading

Училищата в радомирските села Дрен и Гълъбник искат да са защитени

Дренското училище СОУ „Христо Ботев“ е със статут на средищно, в него учат деца от Дрен, SOSдетски селища, ДДЛРГ „Радост“, двата дома от семеен тип в селото и деца от околните Друган, Старо село, Владимир, ГОрна и Долна Диканя. Директорката на училището Тони Гочева подкрепи искането си с мотива, че с делегираните бюджети средствата не достигат, а е необродим и ремонт на сградата. В училището 60 деца са от детското селище и 30- от дома.

Същото искане бе депозирала и директорката на ОУ „Христо Ботев“ в Гълъбник Катя Кръстева.Там учат 76 ученика от околните села, от социално слаби семейства и деца в риск.

„Нашето училище е единственото, което разполага с общежитие, ние работим с децата в риск като по този начин предотвратяваме те да тръгнат по лош път и да попаднат институция. Материалната ни база се модернизира, преподава се по модерни методи, работим и по проекти, с което учениците развиват своите способности“, каза Кръстева пред общинския съвет.

С позиция да бъде направено предложение до просветното министерство за защитени училища е и Регионалния инспекторат по образование в Перник. Инспектората допълва и че ако което и да е от двете училища бъдат закрити, учениците ще трябва да пътуват по повече от 20 км. Подкрепа двете училища имат и от кмета и екипа му в Радомир.

Общинският съвет в Радомир прие решение, с което даде правомощия на кмета Пламен Алексиев да предприеме необходимите мерки пред просветното министерство двете училища да получат статут на защитени.

източник:mirogled.com