Loading

Радомирската прокуратура недостъпна за инвалиди

Съгласно европейските изисквания, прокуратурата в Радомир не достъпна за инвалиди. Стълбищата на съдът в Радомир са без парапети. Има монтирани шини за инвалидни колички, но за движещите се инвалиди без количка, изкачването на стълбищата е трудно, тъй като няма странични парапети, за който да се хващат трудно подвижните хора в неравностойно положение. От партера, ако все пак трудно подвижните успеят да стигнат, до етажа с деловодството на радомирската прокуратура няма нито асансьор, нито каквито и да е приспособления за инвалиди. Прокуратурата в Радомир е оборудвана с модерна кожена мека мебел и офис бюра, както и компютърна и мобилна техника. Климатици и ПВЦ дограма са задължителните екстри. Вратите в постъпите към самите прокурори са със шифрово отваряне. Всички коридори са под наблюдение с камери. Почти невъзможно е да се срещне гражданин с дежурният прокурор. Адвокати и граждани споделят, че съгласно НПК прокурорите не давали дежурства. Полицаи, пожелали анонимност споделят, че прокурорите нямали навик и практика да посещават местопрестъпленията. Това правело уязвими доказателствата за престъпления и обвинението и ставали “лесна плячка” за защитниците на обвиняемите. Дежурните в полицейското управление звънели по мобилните телефони на съответният прокурор, когато имало само по- тежки престъпления. Прокурорите наблягали на кабинетните разпоредби и бумащината, а не разследващият процес, каквато е европейската и световна практика. Шегобийци се шегуват, че от прокуратурата обичали европейските пари, но пренебрегвали европейските правила. Липсата на условия за достъп на хора с увреждания до прокурорската институция, красноречиво доказва истинността на тази шега./radomirsko.com/