Loading

Организационно-техническата подготовка на изборите бе обсъдена на среща със секретарите на общините

Организационно-техническият екип на Областна администрация - Перник проведе работна среща с представители на РИК и секретарите на общините в областта. В нея участваха още и ръководителят на ТЗ “ГРАО”, началникът на отдел “Охранителна полиция” и представител на ОУ “ПБЗН”. На срещата бе обсъдена организационно-техническата подготовка на изборите за народни представители на 12 май 2013г.

Секретарите на общините получиха избирателни списъци (за обявяване) за избиране на народни представители, както и удостоверения за гласуване на друго място и регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място.
Община Радомир бе представена от секретаря на общината Валентин Петров.
Осигурено е помещение и всичко необходимо за обезпечаване на нормалния работен процес на РИК – Перник.