Loading

Кога е подходящото време за стартиране на собствен бизнес?

Местоположение

Profirms
Христо Белчев 2 София
Bulgaria

Кризата с коронавируса промени много аспекти на нашия живот, милиони загубиха работата си, хиляди компании фалираха. На фона на тези събития обаче немалко предприемачи виждат лъч светлина. За по-находчивите кризисните времена всъщност могат да се окажат отлична възможност за стартиране на собствен бизнес.

Колкото и налудничаво да звучи, съществува известна логика в това наше твърдение.  По време на икономически сътресения ключови бизнес ресурси поевтиняват - труд, имоти, наеми и други дълготрайни активи. Освен това, изолацията, вследствие на коронавируса, има и психологическо въздействие - хората търсят промяна, а стартирането на бизнес точно сега може да се окаже много добра идея.

Регистриране на фирма при стартиране на собствен бизнес

В случай че решението за стартиране на собствен бизнес вече е взето, следва да преминем към следващата стъпка - регистрация на фирма. Процедурата по регистрация е задължителен момент, ако искате да осъществявате дейността си законно и безпроблемно. С други думи, за да сте равноправна бизнес единица и за да се позиционирате на пазара, следва да регистрирате фирма за бизнеса си.

Много стартиращи предприемачи не са добре запознати с процедурата по регистриране на нова фирма. Затова тук ще внесем малко яснота около този процес, като представим някои ключови негови аспекти накратко. Важно е да отбележим, че фактическата регистрация на фирма може да се случи дълго време преди същата да започне своята дейност. Практически, вие можете да регистрирате собствена фирм сега, а да стартирате дейността си след месеци.

Особености при различните форми на регистрация на фирма

Подаването на точно определен набор от документи е неизменна част от процеса по регистрация на фирма. Същите се подават в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а в зависимост от типа фирма, която бихте желали да регистрирате, необходимите документи са различни.

  • Регистрация като Едноличен търговец (ЕТ)
    Юридически погледнато, това е и най-опростената и евтина форма за регистриране на фирма. Дължимата държавна такса е ниска, а предвид минимума документи и дейности, които следва да бъдат изпълнени - дори да се доверите на услугите на финансово-счетоводно дружество, дължимият хонорар няма да е висок. За сметка на минимума документация, изгодната цена и процедура, при ЕТ собственикът ѝ отговаря с цялото си имущество при възникване на фирмени задължения.
  • Регистрация като Дружество с ограничена отговорност - ООД, ЕООД
    В последните няколко години търговските дружества от типа ООД и ЕООД са все по-предпочитани форми на регистрации на бизнес. Освен специфична документация, процесът по учредяването на ООД или ЕООД е сравнително по-сложен. Тук следва да се внесе (учреди) търговски капитал на дружеството по предварително открита набирателна сметка.
    При възникване на фирмени задължения при ООД, отговорност се носи до размера на капитала на дружеството. Държавните такси за вписване в Търговския регистър за ООД/ЕООД са по-високи, респективно, ако използвате услугите на посредник при извършването на регистрацията - таксите ще са по-високи.

За да стартирате бизнеса си успешно и във връзка с изпълнението на процедурата регистрация на нова фирма, препоръчително е да  се  доверите на специалисти в тази област - финансово-счетоводно дружество, адвокатска кантора и други. По този начин си гарантирате безпроблемен и сигурен бизнес старт.

Снимки