Loading

Вятърни мелници в Радомирско

Не Дон Кихот, а софийска фирма има инвестиционно намерение да превръща ветровете в електроенергия. ТЕРРАВЕТРОССОЛЕ ООД смята да изгради три ветрогенераторни парка на територията- два в Радомирско и един при квартал Бела вода. Проектите за тях вече имат съгласувателно становище от Националната енергийна компания, което е издадено през октомври 2010г.

Ветрогенераторен парк „ОРИСОЛ 1"- „Долна Диканя" ще бъде разположен в землището на с. Долна Диканя. Предвижда се той да бъде с инсталирана мощност от 63 MW.

Вторият ветрогенераторен парк- „ОРИСОЛ 2"- „Голо бърдо" се предвижда да бъде изграден в землището на кв. Бела вода. Той ще бъде с инсталирана мощност от 54 MW.

Третият ветрогенераторен парк - „ОРИСОЛ 3"- „Чуковец" ще бъде разположен в землищата на радомирските села: Касилаг, Кондофрей, Чуковец и Гълъбник. Предвижда се той да бъде с инсталирана мощност 36 MW.

Към момента електроенергията, произвеждана от възобновяеми енергийни източници в страната е малко над 9%. Европейската директива 32/2009г предвижда до 2020 г делът на електроенергията от ВЕИ да се увеличи и да достигне 16%. За целта държавната комисия за енергийно и водно регулиране изкупува този вид енергия на преференциални цени като мярка, която да стимулира този вид производство. В крайна сметка се получава значително увеличаване на този вид произведена електроенергия. Бедата е в това, че за сега никой не е помислил, че съществуващата мрежа няма възможност да я пренесе. Затова държавният регулатор сега ще трябва да мисли какво да се направи така че трите електоразпределителни дружества в България да увеличат средствата в мрежи ниско напрежение. Такива инвестиции трябва да предвиди и НЕК.